27.04.2010 г.

Трите вида човешки съдби според древната китайска философия

Древните китайски философи твърдят, че съдбата на всеки човек е предначертана. И че всеки притежава щастлива или нещастна съдба още в момента на съединяването на жизнените енергии между бащата и майката.

Те разглеждат 3 вида съдби:
Шоу Лин – благоприятна/дълголетна съдба;
Цзао Мин – неблагоприятна съдба по рождение с отредена внезапна, насилствена смърт;
Суй Мин – съдба, зависеща от обстоятелствата, т.е. от поведението на човека на Земята.

И трите вида съдби са определяни възоснова на причинно-следствения закон – кармата.

Благоприятната съдба:
“Когато благополучието идва при човека просто като следствие от неговите природни дадености и ако тези природни дадености са безупречни, а телосложението -превъзходно, то на такива хора благополучието им е осигурено.”
Към природни дадености китайските мъдреци отнасят качествата човеколюбие, справедливост, благопристойност, мъдрост, искреност.
Природните дадености се пораждат от силата Ян.
А силата Ин поражда чувствата, които, пък, предизвикват страстите.
Едни хора идват на този свят с доминиращи Ян дадености и възприемат света в съответствие със своите възможности, а други идват с буря от емоции, които ги изгарят, а огънят обхваща и околните.

Неблагоприятната съдба:
Зависи от порочността на епохата, в която на човек му било съдено да се роди.
“Ако властите на върха се окажат безпътни управители, то хората долу неминуемо ще бъдат застигнати от стихийни бедствия и от жестоко насилие, а техният живот ще се прекрати преждевременно.”
Става въпрос за групова карма.
Небето определя какво правителство заслужава даден народ: за достоен народ – достойни управители.

При неблагоприятната съдба, човек дори да живее благопристойно и добродетелно, него постоянно ще го преследват нещастия и разочарования. Неговите желания и стремежи постоянно ще се сблъскват с непредвидени обстоятелства, бедствия и несгоди.
Става дума за кармата на отминалите животи.

Но притежавайки свободна воля, дадена му по рождение, индивидът може да окаже значително влияние върху съдбата си.
Той може да стори това, като изкорени от себе си
3-те Хету:
- невежеството,
- робуването на страстите и
- завистта, недоброжелателността, ревността и злобата.
Това са отровите, които поразяват съзнанието и душата.

Съдба, зависеща от обстоятелствата:
При такава съдба, до благополучие и щастие достигат само хората с достойно поведение и с особено усърдие в делата.
Щом, обаче, човек попадне в плен на своите страсти и даде воля на желанията си, го застигат беди и нещастия.
Затова такава съдба се нарича “съдба, зависеща от обстоятелствата”.

Човек е длъжен да се запознае със своята природа.
Длъжен е да се запознае и със законите на Мирозданието и да не ги нарушава.

Следва...
Кои са природните дадености на човека според китайските мъдреци

Прочетете още:
Мисловната атмосфера
Взаимодействието между белите дробове и кожата според китайската философия за 5-те елемента

1 коментар:

проверяваме пожарогасители каза...

Статията ви е много интересна.От известно време се интересувам в кармата и честно казано вярвам в нея.Може би наистина има нещо вярно в думите, че всичко се връща, но не и в този живот.Мое би на децата ти или на техните.Сякаш има един период в, който каквото и да правиш все едно постъпваш и действаш както някой друг, понякога правилно, но понякога и грешно.Надявам се да ни пишете малко повече и по подробно за кармата у човека и това дали може да се прекъсне ако я има.Важно е човек да бъде добър, както със себе си, така и с хората около него.