27.04.2010 г.

Кои са природните дадености на човека според китайските мъдреци

Под природни дадености на човека, китайските мъдреци имат впредвид 5-те постоянства:
- човеколюбие,
- справедливост
- благопристойност
- мъдрост и
- искреност.

Тези качества се пораждат от силата Ян и се съхраняват в 5-те вместилища.
5-те вместилища, всъщност, са 5-те плътни органа – черен дроб, сърце, бели дробове, бъбреци, далак.

Черният дроб отразява човеколюбието.
Сърцето отразява благопристойността.
Белите дробовесправедливостта.
Бъбрецитемъдростта.
Далакътискреността.

Под човеколюбие се разбира да бъдеш състрадателен и да обичаш хората.

Благопристойност е
- умението да се държиш достойно,
- да обмисляш думите и действията си,
- да щадиш и да уважаваш чувствата на другите,
- да помниш, че най-голямата енергия е дадена на Словото.
Благопристойност означава да следваш Пътя и да достигаш съвършенство.

Справедливост означава да обмисляш решенията с необходимата безпристрастност.

Мъдрост означава да разбираш действителността, за да не попаднеш в заблуждения. Да проникваш в истината, да имаш собствено виждане.

Искреност – да се отдадеш изцяло на едно нещо, без да се отклоняваш встрани.

Според древната китайска философия, хората, които имат безупречни природни дадености, имат благоприятна съдба и благополучието им е осигурено.

Прочетете още:
Трите вида човешки съдби според древната китайска философия
Мисловната атмосфера
Взаимодействието между белите дробове и кожата според китайската философия за 5-те елемента
...

Няма коментари: